Onze strategie

"Goed doordacht is half gewonnen"
Automatisering is geen tovermiddel. Niet alle problemen zijn via automatisering oplosbaar. Desondanks zijn wij overtuigd dat oplossingen mogelijk zijn. Niet alleen door hardware leveren, maar ook door analyse en discussie. Een oplossing is een intensief proces van nauwe samenwerking met de klant. De klant speelt een actieve rol bij de oplossing van zijn probleem. Hij laat het probleem niet berusten bij de automatiseerder doch neemt actief deel aan het proces door inbreng van zijn eigen gezichtspunten. De klant zal hierdoor het probleem beter doorzien zodat een verschil in mening en inzicht tussen de automatiseerder en de klant zo minimaal mogelijk is.

Automatisering kan niet van vandaag op morgen worden gerealiseerd. Het is een weg die terdege doordacht dient te zijn om goed aan te kunnen sluiten bij de organisatie van de klant. Het tracÚ welke deze weg volgt, dient te worden verlegd wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Zodoende worden de beoogde oplossingen inzichtelijk, waardoor deze beter en sneller implementeerbaar worden binnen de organisatie.